توجه: تکمیل « ارزیابی کلاسها » جهت صدور گواهینامه آموزشی در سامانه فراگیر آموزش سازمان دامپزشکی الزامی شد! لذا از همکاران شرکت کننده در دوره های آموزشی خواهشمند است سریعاً نسبت به تکمیل « ارزیابی کلاس توجه: تکمیل « ارزیابی کلاسها » جهت صدور گواهینامه آموزشی در سامانه فراگیر آموزش
توجه: تکمیل « ارزیابی کلاسها » جهت صدور گواهینامه آموزشی در سامانه فراگیر آموزش سازمان دامپزشکی الزامی شد! لذا از همکاران شرکت کننده در دوره های آموزشی خواهشمند است سریعاً نسبت به تکمیل « ارزیابی کلاسها » اقدام فرمایند. در غیر اینصورت گواهینامه آموزشی برای آنها صادر نخواهد شد!
توجه: تکمیل « ارزیابی کلاسها » جهت صدور گواهینامه آموزشی در سامانه فراگیر آموزش سازمان دامپزشکی الزامی شد! لذا از همکاران شرکت کننده در دوره های آموزشی خواهشمند است سریعاً نسبت به تکمیل « ارزیابی کلاس توجه: تکمیل « ارزیابی کلاسها » جهت صدور گواهینامه آموزشی در سامانه فراگیر آموزش
توجه: تکمیل « ارزیابی کلاسها » جهت صدور گواهینامه آموزشی در سامانه فراگیر آموزش سازمان دامپزشکی الزامی شد! لذا از همکاران شرکت کننده در دوره های آموزشی خواهشمند است سریعاً نسبت به تکمیل « ارزیابی کلاسها » اقدام فرمایند. در غیر اینصورت گواهینامه آموزشی برای آنها صادر نخواهد شد!
تکمیل فرم های اثر بخشی

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

باسلام و احترام

با توجه به برگزاری دوره های اموزشی برنامه ریزی شده در نیم سال اول سال 97 مستدعی است همکاران محترم اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با مراجعه به كارتابل خود در سامانه آموزش، تمامی فرمهای اثربخشی را تکمیل نمایند.

كدپرسنلي همكاران بعنوان نام كاربر ورود به سامانه آموزشي كاركنان دامپزشكي مزيد يادآوري مي باشد.

باتشكر؛

دكتر مرتضي مروتي

 اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری استان

مدیریت سبز

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

باسلام و احترام

با توجه به برگزاری دوره مدیریت سبز ستدعی است همکاران محترم اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با مراجعه به كارتابل خود در سامانه آموزش، تمامی فرمهای اثربخشی را تکمیل نمایند.

كدپرسنلي همكاران بعنوان نام كاربر  ورود به سامانه آموزشي كاركنان دامپزشكي مزيد يادآوري مي باشد.

باتشكر؛

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

خسته نباشید

به اميد سلامتي و موفقيت روزافزون

تکمیل سوابق آموزشی

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

باسلام و احترام

مستدعی است همکاران محترم حداکثر تا تاریخ ​96/12/10 با مراجعه به كارتابل خود در سامانه آموزش، تمامی فرمهای اثربخشی باقيمانده از دوره هاي طي شده سالجاري را تکمیل نموده و همچنین گواهی دوره هایی که خارج از سازمان دامپزشکی طی نموده اند را نیز در سامانه درج نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مزبور و جمع بندي اطلاعات سامانه، مسئوليت هر گونه نقص در شناسنامه آموزشی سال 96 بر عهده خود فرد خواهد بود.

كدپرسنلي همكاران بعنوان نام كاربر  ورود به سامانه آموزشي كاركنان دامپزشكي مزيد يادآوري مي باشد.

باتشكر؛

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره كل دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

دوره بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

باسلام و احترام

با توجه به برگزاری دوره بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام مستدعی است همکاران محترم اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با مراجعه به كارتابل خود در سامانه آموزش، تمامی فرمهای اثربخشی را تکمیل نمایند.


باتشكر؛

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

تکمیل فرم

با سلام و احترام

رابطين محترم آموزش به استحضار مي رساندبه منظور  صدور گواهي آموزشي از جانب اين دفتر  ،مستلزم تكميل  زمان پايان كلاس آموزشي ( قسمت اطلاعات تكميلي _فرم حضور وغياب وچك ليست ) توسط شما همكار محترم مي باشد بديهي است درصورت عدم تكميل قسمت مذكور  گواهي آموزشي صادر نمي گردد.

دوره حسابداری تعهدی

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

باسلام و احترام

با توجه به برگزاری دوره حسابداری تعهدی مستدعی است همکاران محترم اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با مراجعه به كارتابل خود در سامانه آموزش، تمامی فرمهای اثربخشی را تکمیل نمایند.

كدپرسنلي همكاران بعنوان نام كاربر و رمز 123456 بعنوان پيش فرض ورود به سامانه آموزشي كاركنان دامپزشكي مزيد يادآوري مي باشد.

باتشكر؛

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

دوره حقوق شهروندی

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

باسلام و احترام

با توجه به برگزاری دوره حقوق شهروندی مستدعی است همکاران محترم اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با مراجعه به كارتابل خود در سامانه آموزش، تمامی فرمهای اثربخشی را تکمیل نمایند.


باتشكر؛

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

درج گواهی نامه های عمومی و عقیدتی

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي:

باسلام واحترام

مستدعی است کلیه همکاران محترم اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی و شهرستانهای تابعه نسبت به درج اطلاعات گواهی نامه های آموزشی اخذ شده (عمومی و عقیدتی) سال 96 در سامانه آموزش اقدام عاجل معمول فرمایند 

باتشکر

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

 

تکمیل فرم های اثربخشی

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

باسلام و احترام

مستدعی است همکاران محترم با مراجعه به كارتابل خود در سامانه آموزش، تمامی فرمهای اثربخشی باقيمانده از دوره هاي طي شده سالجاري را تکمیل نموده و همچنین گواهی دوره هایی که خارج از سازمان دامپزشکی طی نموده اند را نیز در سامانه درج نمایند. 

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

خسته نباشید

 

مرداب، درون خويش پوسد... رود است كه مي رسد به دريا

تکمیل فرمهای اثربخشی

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

باسلام و احترام

مستدعی است همکاران محترم حداکثر تا تاریخ 01/12/1395 با مراجعه به كارتابل خود در سامانه آموزش، تمامی فرمهای اثربخشی باقيمانده از دوره هاي طي شده سالجاري را  وفق  فایل راهنمای پيوستي، تکمیل نموده و همچنین گواهی دوره هایی که خارج از سازمان دامپزشکی طی نموده اند را نیز در سامانه درج نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مزبور و جمع بندي اطلاعات سامانه، مسئوليت هر گونه نقص در شناسنامه آموزشی سال 95 بر عهده خود فرد خواهد بود.

كدپرسنلي همكاران بعنوان نام كاربر  ورود به سامانه آموزشي كاركنان دامپزشكي مزيد يادآوري مي باشد.

باتشكر؛

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره كل دامپزشكي استان آذربايجانشرقي

دوره نظارت و کنترل در نظام اداری

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي:

باسلام واحترام

مستدعي است در اسرع وقت نسبت به تكميل فرمهاي ارزيابي مطلوبيت دوره نظارت و کنترل در نظام اداری ، اقدام عاجل معمول فرمايند.

باتشكر

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

 

درج گواهی های عمومی و عقیدتی سال 95

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي:

باسلام واحترام

مستدعی است کلیه همکاران محترم اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی و شهرستانهای تابعه نسبت به درج اطلاعات گواهی نامه های آموزشی اخذ شده (عمومی و عقیدتی) سال 95 تا پايان بهمن ماه سالجاري در سامانه آموزش اقدام عاجل معمول فرمایند 

باتشکر

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

 

دوره آشنایی با برنامه ارتقاء کیفیت شیر در دامداریها

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي:

باسلام واحترام

مستدعي است در اسرع وقت نسبت به تكميل فرمهاي ارزيابي مطلوبيت دوره آشنايی با برنامه ارتقاء کيفيت شير در دامداريها ، اقدام عاجل معمول فرمايند.

باتشكر

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی سامانه های GIS

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي:

باسلام واحترام

مستدعي است در اسرع وقت نسبت به تكميل فرمهاي ارزيابي مطلوبيت دوره اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی سامانه هاي GIS، اقدام عاجل معمول فرمايند.

باتشكر

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

دانلود فایل دوره آبزیان

 همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي:

باسلام واحترام

به اطلاع ميرساند فايلهاي آموزشي دوره اصول نمونه برداري آبزيان با تدريس آقاي دكتر فرخ بهتاش در قسمت دانلود فايل پورتال اينترنتي اداره كل دامپزشكي استان آذربايجانشرقي قابل دسترسي مي باشد.

باتشكر

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

تکمیل فرمهای دوره های آموزشی

همكاران محترم دامپزشكي استان آذربايجانشرقي:

باسلام واحترام

مستدعي است در اسرع وقت نسبت به تكميل فرمهاي ارزيابي مطلوبيت دوره و ارزيابي اثربخشي دوره هايي كه در جريان سال 95 حضور يافته اند، اقدام عاجل معمول فرمايند.

باتشكر

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

برگزاری دوره اصول نمونه برداری و ارسال نمونه های آبزیان

دوره اصول نمونه برداری و ارسال نمونه های آبزیان روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 1395/6/13 و 1395/6/14 برگزار می گردد.

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

برگزاری دوره سل گاوی و روش های مبارزه با این بیماری

دوره سل گاوي و روش هاي مبارزه با اين بيماري روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 1395/05/28 و 1395/05/27 برگزار گردید. جهت صدور گواهی آموزشی شرکت کنندگان با مراجعه به کارتابل شخصی خود در سامانه آموزش سازمان دامپزشکی کل کشور اقدام به تکمیل فرم های ارزشیابی خود نمایند.

 

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

اطلاعیه

با سلام و وقت بخير و آرزوي شاد كامي و سلامتي شما همكاران گرامي!

به اطلاع ميرساند از قسمت سامانه فراگير آموزش دوره هاي آموزشي سازمان مديريت ( آموزش و پژوهش) خود را ثبت نماييدضمنا قبل از تكميل سوابق گواهي نامه ها بايستي اسكن شده باشند.

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        كريمي

نواقص آموزشی
باسلام خواهشمند است شناسنامه آموزشی درسامانه مذکوررابادورهای گذرانده خود تطبیق داده ونواقص را اعلام فرمایید.
آخرین مهلت

آخرین مهلت درج گواهی های عقیدتی و عمومی سال 94 در سامانه آموزش: 

95/03/10

دکتر مرتضی مروتی

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات,ارتباطات و تحول اداری

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

تکمیل سوابق آموزشی

همکاران گرامی

لطفاً نسبت به تکمیل سوابق آموزشی و ثبت دوره های آموزشی که در سایر مراکز آموزشی معتبر در گذرانده اید اقدام فرمایید (دوره های آموزش عقیدتی / دوره های دفتر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و ... ).

با تشکر واحد آموزش اداره کل دامپزشکی استان ​مرکزی

راهنمای سامانه
راهنماي استفاده از سامانه فراگير در قسمت كتابخانه همين سامانه قرار گرفت
ضمایم : راهنما -
راه اندازی

 نرم افزار مدیریت آموزش و سامانه فراگیر در اداره آموزش ستاد ویژه امور آموزشی پرسنل سازمان راه اندازی شد